Knjižnica je bila vpisana 13.12. 2003 v sodni register na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/37055/00

Ime: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Skrajšano ime: Knjižnica Zagorje
Pravno organizacijska oblika: javni zavod
Šifra in naziv dejavnosti: 91011, dejavnost knjižnic
Sedež: Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
Ustanovitelj: Občina Zagorje ob Savi
Matična številka: 1782304000
Davčna številka:  96804840
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8365 594
Telefon: 03/5660620
Elektronski naslov: sikzag@zag.sik.si
Spletna stran: www.zag.sik.si