Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Našim uporabnikom omogoča uporabo gradiva iz drugih knjižnic, hkrati pa omogoča posredovanje gradiva iz našega knjižničnega fonda drugim knjižnicam v slovenskem knjižnično informacijskem sistemu.

Storitve medknjižnične izposoje so na voljo le članom Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.

S podpisom naročila uporabnik – član Knjižnice Zagorje – zagotavlja kritje stroškov, ki nastanejo ob medknjižnični izposoji.

Ob prevzemu dokumenta je naročnik dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.

Če se na obvestila o prispelem dokumentu naročnik ne odzove, je kljub temu dolžan poravnati nastale stroške medknjižnične izposoje.

Uporabnik, ki zamudi pri vračilu izposojenega dokumenta, lahko ogrozi nadaljnjo izposojo dokumentov pri dobaviteljici, zato bomo v prihodnje omejili uporabo izposojenih dokumentov le na čitalnico ali bomo, v skrajnem primeru, z uporabnikom prekinili sodelovanje v medknjižnični izposoji.

Obveščanje

O prispetju dokumenta vas bomo obvestili na način, ki vam najbolj ustreza.

Dobavni roki

Običajni dobavni roki so, glede na možnosti dostave dokumenta, od 2 do 14 dni. V izjemnih primerih (kadar je dokument izposojen ali težko dosegljiv) ustrezno dalj časa. Ob prekoračitvi predvidenih rokov dobave povprašajte o vzroku zamude.

Naročila sprejemamo na naslednje načine:

  • z elektronsko pošto
  • osebno
  • z navadno pošto

Bibliografski podatki iskanega dela naj bodo čim bolj popolni. Pravilni podatki prispevajo h krajšemu dobavnemu roku. Zaželen je podatek o nahajališču gradiva, ni pa obvezen.

Postopek izposoje

Izposojevalni rok dokumenta določa dobaviteljica.
Izposojevalni rok za izposojeni dokument je naveden na spremnem gradivu dokumenta.
Izposojeni dokument je potrebno vrniti z vsem spremnim gradivom in pravočasno; dobaviteljica ob prekoračitvi izposojevalnega roka določi zamudnino, ki jo mora poravnati končni uporabnik.
Izposojeni dokument se lahko praviloma uporablja le v naši čitalnici (izjeme določa dobaviteljica) in v skladu z avtorsko pravico.

Pogoji posredovanja gradiva

V medknjižnični izposoji se izposoja gradivo, pri katerem ni posebnih zadržkov za normalno izposojo in je v skladu s predpisi o avtorskem pravu.

Knjižnica ne izposoja:

  • rokopisov
  • redkih in dragocenih knjig
  • priročnikov, ki se uporabljajo samo v prostorih knjižnice
  • tekočih letnikov časopisov in časnikov
  • gradiva, ki je obvezno za osnovnošolsko in srednješolsko branje
  • knjižničnega gradiva, ki je zaradi velikosti in teže neprimerno za pošiljanje
  • neknjižnega gradiva
Rok izposoje

Rok izposoje je odvisen od vrste knjižničnega gradiva.
Podaljšanje medknjižnično izposojenega gradiva je možno le v izjemnih primerih. Zanj je potrebno prositi pravočasno, pred iztekom roka izposoje.

Plačilo

Vse storitve izvajamo v skladu z veljavnim cenikom storitev Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.