Knjižno gradivo:

  • Knjige 3 tedne
  • Periodika 1 teden


Neknjižno gradivo:

  • DVD: 1 teden
  • CD plošče: 1 teden
  • CD-ROM-i: 1 teden
  • Jezikovni tečaji: 2 tedna


Knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom ali v čitalnici.
Knjižnično gradivo iz priročne zbirke se uporablja le v čitalnici.
Knjižnično gradivo si lahko na dom izposojajo samo člani knjižnice.
Zadnje številke serijskih publikacij se ne izposojajo na dom.