V Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi imamo spoštljiv odnos do zgodovine ter kulturne dediščine našega kraja.  Med naše osnovne naloge spada tudi domoznanstvo, kar v bibliotekarstvu  pomeni  posebno dejavnost. Obsega zbiranje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, ki je kakor koli povezano z območjem, v katerem knjižnica deluje.

Osrednja občinska knjižnica želi pridobiti in ohraniti čim več dokazov o ustvarjalnosti, obstoju in identiteti Zagorjanov, saj zanimanje za domači kraj ni le nostalgična zazrtost v preteklost, ampak izhaja iz namena razširiti svoje znanje in  ga oplemenititi v  strokovnem smislu. Zato je za marsikoga poznavanje domačega kraja nuja in znak razgledanosti.
V okviru finančnih možnosti in s pomočjo domačinov, smo zbrali kar nekaj starih razglednic Zagorja.
Digitalizirali smo nekaj raziskovalnih nalog, ki so jih pripravili osnovnošolci:

Biografski leksikon

Postopno vnašamo zapise o znanih Zagorjanih v omenjeni leksikon. Na območju celjske in zasavske regije je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin. Knjižnice na tem območju smo zato pričele ustvarjati spletni biografski leksikon, vsaka knjižnica bo vnašala vsebine za svoje področje.  Zbirka imen v leksikonu nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Obrazi slovenskih pokrajin