Osnovni podatki

Knjižnica je bila vpisana 13.12. 2003 v sodni register na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/37055/00

Ime: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Skrajšano ime: Knjižnica Zagorje
Pravno organizacijska oblika: javni zavod
Šifra in naziv dejavnosti: 91011, dejavnost knjižnic
Sedež: Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
Ustanovitelj: Občina Zagorje ob Savi
Matična številka: 1782304000
Davčna številka:  96804840
Transakcijski račun: 01342 – 6000000193 pri Upravi RS za javne prihodke
Telefon: 03/5660620
Elektronski naslov: sikzag@zag.sik.si
Spletna stran: www.zag.sik.si

Prijava na e-novice

Delovni čas

ENOTA ZAGORJE:
  • ponedeljek, sreda, petek: 10.30 – 18.30
  • torek, četrtek: 7.00 – 15.00
  • sobota: 7.30 – 12.30
ENOTA KISOVEC:
  • torek: 15.30 – 18.30
  • četrtek: 11.00 – 15.00
ENOTA IZLAKE:
  • torek: 11.00 – 15.00
  • četrtek: 15.30 – 18.30

Kontakt

Knjižnica Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 1
1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 03/5660620
El. naslov: sikzag@zag.sik.si