Izposojevalni rok

Knjižno gradivo:

 • Knjige 3 tedne
 • Periodika 1 teden


Neknjižno gradivo:

 • DVD: 1 teden
 • CD plošče: 1 teden
 • CD-ROM-i: 1 teden
 • Jezikovni tečaji: 2 tedna


Knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom ali v čitalnici.
Knjižnično gradivo iz priročne zbirke se uporablja le v čitalnici.
Knjižnično gradivo si lahko na dom izposojajo samo člani knjižnice.
Zadnje številke serijskih publikacij se ne izposojajo na dom.

Prijava na e-novice

Delovni čas

ENOTA ZAGORJE:
 • ponedeljek, sreda, petek: 10.30 – 18.30
 • torek, četrtek: 7.00 – 15.00
 • sobota: 7.30 – 12.30
ENOTA KISOVEC:
 • torek: 15.30 – 18.30
 • četrtek: 11.00 – 15.00
ENOTA IZLAKE:
 • torek: 11.00 – 15.00
 • četrtek: 15.30 – 18.30

Kontakt

Knjižnica Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 1
1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 03/5660620
El. naslov: sikzag@zag.sik.si