Potekajo 1x mesečno v in so vedno odlično obiskane. Otroci poslušajo 2 do 3 pravljice, kakšno pesmico, rešujejo uganke, veliko se pogovarjajo, za zaključek pa kaj preprostega ustvarijo.