V okviru projekta Rastem s knjigo vzporedno poteka program namenjen osnovnošolcem in srednješolcem. Knjižnica Zagorje je v tem projektu sodeluje vsako leto.
Projekt,  se odvija na nacionalni ravni.   Učence  in dijake seznanimo z  delom knjižnice, z možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi storitvami, ki jih knjižnice ponujamo. Opozorimo na koristnost in pomen branja, iz česar navežemo pogovor na teme, ki so mladim zanimive in jih opomnimo na prisotnost le-teh v literaturi.
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo je učencem osnovnih in srednjih šol ob obisku knjižnice omogočil brezplačno prebiranje kakovostne mladinske literature, saj jim vsako leto podari knjigo slovenskega avtorja.