V Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje se trudimo otrokom in mladostnikom čim bolj približati knjigo. To je kovček, v katerega v knjižnici pripravimo 10 do 15 leposlovnih in poučnih knjig, primernih za otroke od 1. – 3. razreda.  Projekt poteka na več osnovnih šolah v občini, vodi pa ga mladinska knjižničarka Romana Bizjak, ki s kovčkom pride v razred. Skupaj z otroki kovček odprejo in pregledajo knjige. Eno od knjig skupaj preberejo.  Knjige pustimo v razredu dva tedna, da jih otroci pregledajo in preberejo, sami ali z učiteljico. Kovčku je priložen tudi zvezek (DNEVNIK VTISOV), v katerega otroci narišejo ali napišejo svoje vtise o prebranih zgodbah, seveda s pomočjo učiteljice, ki doda tudi kakšno svojo misel. Po dveh tednih pride knjižničarka po kovček in ga nese v sosednji razred.