Bralni krožek se v Knjižnici Zagorje sestaja že od leta 2001. Gre za srečanja odraslih različne starosti, ki so namenjena učenju o življenju in za življenje. V njem se sestajajo posamezniki, ki jih povezujeta želja po novem znanju in želja po razdajanju znanja okolju, v katerem živijo. Posebnost in prednost študijskega krožka je, da udeleženci sami načrtujejo način in obseg dela, sami določijo, kaj želijo znati in to znanje poiščejo na način, ki jim najbolj ustreza.