Bralna miška je bralna značka za predšolske otroke in poteka v sodelovanju knjižnice, vrtca in DPM, ki nam finančno pomaga izpeljati zaključno prireditev.
V knjižnici  pripravimo pester izbor slikanic, v posebnem kotičku, namenjenem samo knjigam za bralno miško,  da si jih otroci lahko sami izberejo. Knjižničarji in vzgojiteljice  spodbujamo starše, da  si vzamejo čas in berejo svojim otrokom. Ti  vsebine pravljic pripovedujejo vrstnikom v vrtcu. Ob tem  se nevede učijo nastopanja, pravilnega izražanja in si bogatijo besedni zaklad. Za osvojitev priznanja  morajo  obnoviti najmanj tri zgodbice in se naučiti 1 pesmico.   Na zaključni prireditvi  jim podelimo priznanja in knjižne nagrade, ogledamo pa si tudi predstavo.