Gre za vodeno »bralno značko«, ki poteka od oktobra  do aprila.
Gibalno ovirane po stopnicah v knjižnico prinesejo pomočniki, saj dvigala nimamo.
Knjižnica je v letu 2015 v okviru prenove mestnega jedra dobila klančino. Ta je za gibalno ovirane velika pridobitev.
POTEK PROJEKTA:  šola in VDC izbereta varovance, s katerimi enkrat mesečno obiščejo knjižnico, varovance vpišemo v knjižnico, da dobijo svoje članske izkaznice, vsak mesec v knjižnici pripravimo knjige na določeno temo. Ob obisku knjige pregledamo. Vsak si lahko izbere eno in si jo izposodi. Naslednji mesec knjige vrnejo. Skupaj pregledamo mapice, v katere zbirajo svoje vtise o prebranih knjigah. Izrazijo se lahko z risbo  ali nekaj stavki o vsebini. Za vsako prebrano knjigo prejmejo žig. Po šestih srečanjih sledi slovesno zaključno srečanje.
Srečanja vodi višja knjižničarka Romana Bizjak.  Naši novi uporabniki, ki osvajajo bralno značko so dobrodušni, družabni, komunikativni in šaljivi. V knjižnico zelo radi prihajajo in komaj čakajo naslednjega srečanja. Zato so ta srečanja prijetna in tako učencem s posebnimi potrebami ter varovancem VDC-ja vseh starosti, kot tudi nam, knjižničarjem v veliko veselje.
Na zaključni prireditvi smo udeležencem podelili posebna priznanja, ogledali so si predstavo in se na koncu tudi posladkali.