V skladu s skromnimi prostorskimi možnostmi (na stopnišču) smo imeli več različnih razstav otroških risb in kreacij.