Evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine. Omogoča dostop do dveh milijonov digitalnih objektov (knjige, filmski zapisi, slike, zemljevidi, zvočni posnetki,…).